Kazatel Vítejte na stránkách jedné z křesťanských církví ve Znojmě. Jsme společenstvím úplně obyčejných lidí s neobyčejnou zkušeností. Je to osobní zkušenost s Bohem a jeho bezpodmínečnou láskou. Je to zkušenost, která změnila a neustále proměňuje náš pohled na sebe sama, na druhé lidi i na celý svět. Je to zkušenost, kterou si nechceme nechat pro sebe …
„Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Bible, evangelium podle Jana)

Bohoslužba s programem pro děti
(Chelčického 774/2)
neděle 9:30

Biblická hodina (Chelčického 774/2)
první úterý v měsíci 18:00

Setkání křesťanského dorostu
(Chelčického 774/2)
pátek 17:00

Aktuality

Sledujte nově vzniklý blog našeho společenství ...

06.09.2012

Přejděte na umcznojmo.blogspot.cz viz odkazy!

První neděle v měsíci

05.07.2011

První neděli v měsíci máme rodinnou bohoslužbu a slavíme společně večeři Páně. Úvodní slovo kazatele je o této neděli adresováno především dětem. Proto je vždy podepřeno vizuálními pomůckami.